Denkt het KNGF dat wij blind zijn?

Als mensen blind zijn, wil het nog niet zeggen dat je ze in de maling moet nemen. Iedereen heeft een zwak voor een foto met een schattige puppy. Als de collectant er ook nog bij vertelt dat dit jonge hondje een opleiding krijgt tot blinde geleide hond, ben je gesmolten en heb je de portemonnee al in de aanslag. De organisatie waar het hier om gaat, is het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF). 

Hun missie is: “Zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond”. Onlangs kwam het KNGF op een negatieve manier in het nieuws. De directeur (Ellen Greve) heeft het “beter leven” op zichzelf betrokken en heeft in 2014 een salaris van € 154.000 (inclusief bonus) ontvangen. Voor deze non-profit organisatie ligt dit aanzienlijk hoger dan het afgesproken maximum van 130% van een minister salaris. Met dit salaris is Greve de op twee na best betaalde directeur van alle goede doelen organisaties, terwijl het KNGF qua inkomsten niet in de top dertig van grootste fondsen staat.

Natuurlijk heeft zij dit bedrag niet zo maar ontvangen, maar heeft hard voor de bonus moeten werken. Volgens het KNGF is de bonus verstrekt voor het tachtigjarig jubileum van het KNGF, en voor het behalen van ISO-kwaliteitscertificeringen. Voor het eerste onderdeel hoef je alleen op tijd de blaadjes van de kalender om te slaan. En bij kwaliteitscertificeringen wordt er gekeken of alles afgevinkt kan worden en zegt het weinig of met de ontvangen giften, een zo hoog mogelijk resultaat voor de doelgroep is behaald. Blijkbaar vond de directeur dit achteraf ook en heeft zij na vragen van de Volkskrant de bonus aan goede doelen geschonken.

De website van het CBF geeft voor de geïnteresseerde donateur informatie over beloningen van de directie, bestedingen van de giften en het percentage dat uitgeven wordt aan beheer en administratie. Het zal u niet verbazen dat het KNGF hier met een hoog percentage aan beheerskosten uitkomt. Bij bijvoorbeeld de Nierstichting, Hartstichting en ALS Nederland komt dit percentage veel lager uit.

Raad van Toezicht is zich niet meer bewust van het goede doel

Maar we kunnen niet alleen de schuld in de schoenen schuiven van de directeur. Er is bij het KNGF ook een Raad van Toezicht die de beloning heeft goedgekeurd. In dit geval kunnen we de naam van deze club beter veranderen in Raad van Snurkers. Toen zij wakker waren geschud kwamen zij met een persbericht waarin gesproken werd van een verkeerde inschatting. Waarmee zij eigenlijk verklaarden nog steeds achter de beloning te staan, maar niet verwacht hadden dat het gepeupel oftewel de donateurs hier achter zouden komen. En dan hebben we nog niet de vrijwilligers genoemd die zich belangeloos inzetten en zich verraden voelen door de hoge beloning van hun directeur.  Het beloningsbeleid zal nu worden aangepast, maar was dit ook gebeurt als het niet in het nieuws was gekomen?

Wie zijn het slachtoffer van deze hoge directeursbeloning?

Natuurlijk zijn zij bang dat de inkomstenbron van donateurs zal opdrogen en spreekt er paniek uit het persbericht. Echter met 30 miljoen aan reserves kunnen zij het nog wel een tijdje uitzingen. Op korte termijn zal er minder geld op de bankrekening worden bijgeschreven. De vraag is of dit terecht is? Want kunnen de mensen die op de wachtlijst staan voor een getrainde hulphond er iets aan doen? En juiste deze mensen worden de dupe bij minder inkomsten bij het KNGF.

Het is dezelfde redenatie die je hoort bij mensen die geen zin hebben om geld te storten voor bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Het argument hierbij is: “Het blijft toch allemaal aan de strijkstok hangen en komt niet terecht bij de mensen waar het om gaat”. Dit is een te makkelijke redenering. Zelfs als er van iedere gestorte euro maar 70 cent bij de doelgroep terecht komt, is dit nog altijd 70 cent meer dan dat je niets zou geven.

Geef niet blindelings geld aan een goed doel

Om het percentage voor echte hulp omhoog te krijgen, moeten we een andere weg bewandelen. Als gever moeten wij bestuurders van goede doelen aanspreken op hun gedrag en bij iedere gift vragen of de vergoeding van de bestuurders in verhouding staat met de behaalde resultaten. Ik heb dit in de praktijk gebracht en een donatie aan het KNGF overgemaakt. En bij de omschrijving een link naar deze column vermeld. Natuurlijk mag het KNGF (in het kader van hoor en wederhoor), een reactie achter laten op deze website.

Bent u ook benieuwd of zij de moeite zullen nemen?

Author: Jaap Rietdijk

Sinds ik columns schrijf bekijk ik de wereld met andere ogen. Meer opmerkzaam, meer vragen stellen en mensen observeren in hun dagelijkse gedrag. Met een andere blik waarnemen levert steeds meer verwondering op. Om het vervolgens op papier te krijgen is soms een moeizaam proces (schrijven = schrappen), maar gelukkig zijn er ook momenten van de bekende flow dat de woorden als vanzelf op het papier komen. Het indrukken van de “Publiceer” knop om de column op de website te krijgen, blijft nog altijd een magisch moment. Het volgende traject van het volgen hoe vaak columns worden gelezen en reacties krijgen levert weer nieuwe energie en inspiratie op. Schijven is een activiteit waarin een verhaal zich afspeelt in mijn hoofd en door van vage schetsen tot het invullen van details, het verhaal overgebracht moet worden naar de gedachtewereld van de lezers. Het uiteindelijke doel is om naast het schrijven van columns een parttime baan als schaapsherder te krijgen. Wat moet er niet mooier zijn om ’s morgens de staldeuren open te doen en met een knapzak met de kudde schapen de hei op te gaan en ’s middags als de kudde rustig aan het grazen is, onder de schaduw van een eikenboom, een nieuwe column te schrijven. Ziet u zich het al (net als ik), voor u?

Share This Post On

1 Comment

  1. Ik ben zeker benieuwd of het KNGF hierop zal reageren! Alle goede doelen vind ik prima, maar ergens moet je een grens trekken,zeker met een niet te hoog inkomen.
    Terecht vind ik dat mensen gaan zeggen: er blijft veel aan de strijkstok hangen als je dit leest.

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *