Obama en de gemeente Barendrecht

Het lijkt een vreemde combinatie, maar toch moest ik hier onlangs aan denken. De gemeente Barendrecht wil de afvalscheiding anders gaan organiseren. Ieder huis krijgt afvalbakken om net als de boeren, Schiphol en kolencentrales bewuster met het milieu om te gaan.

Aan alles is gedacht. Zelfs om de containers een aparte kleur deksel te geven. Hierdoor krijgen de oude kranten geen onnodige samenlevingsvorm met de aardappelschillen.

Het enige probleem dat dit nobele streven in de weg staat, is dat de eerzame burgers overtuigd moeten. Van het feit dat afvalscheiding goed is, hoeft niemand meer overtuigd te worden. Het gaat om de wijze waarop. De gekozen containers hebben geen prijzen gewonnen voor hun kunstzinnige uitstraling. Ze zullen overduidelijk geen verrijking voor je tuinaanzicht en het straatbeeld gaan vormen. 

De gemeente Barendrecht was in 2010 landelijk nieuws. Shell wilde zijn CO2 ondergronds binnen de gemeentegrenzen opslaan. De bevolking kwam toen met succes hiertegen in verzet. In 2019 zijn de rollen omgedraaid. De burgers willen nu wel gebruik maken van de ondergrondse oplossing. De grootste politieke partij heeft voorgesteld om met ondergrondse containers in de wijken de afvalscheiding te realiseren. De andere partijen die verenigd zijn in de verliescoalitie blijven vasthouden aan de ouderwetse bovengrondse oplossing. Nu de duizenden containers al naar hun nieuwe huisbaasjes worden gebracht, vinden er pas informatieavonden plaats.  

De ambtenaar met hoogtevrees

De informatieavond voor mijn wijk vond plaats in het hart van de democratie in het gemeentehuis waar de spreuk “Burger dit is uw huis” in gouden letters iedereen welkom heet. Het huis was echter al snel te klein, waarbij je bijna ging denken dat de Dolle Dwaze Dagen van de Bijenkorf weer terug waren. De verantwoordelijke wethouder was wel aanwezig maar liet een ambtenaar het provisorische podium beklimmen om de onderdanen toe te spreken. Waarschijnlijk hadden ze net een ambtenaar uitgekozen met hoogtevrees, want na 5 minuten zocht deze weer snel de begane grond op. Er was geen presentatie voorbereid. En er werd niet ingegaan op het voorstel van de oppositie voor de moderne oplossing van ondergrondse containers.

Tegenargumenten zullen er altijd zijn 

Jammer want men had door even op het Wereld Wijde Web te gaan surfen deze fouten kunnen vermijden. Het lijkt alweer zo lang geleden dat we nog een Amerikaanse President hadden die op basis van argumenten zijn plannen verdedigde. Zijn revolutionaire plan om met Obamacare alle Amerikanen te verzekeren zou voor grote groepen voordelen opleveren. Maar er zouden ook mensen geld mee verliezen en vrezen voor teveel bemoeienis van de overheid. Obama wist dat zijn voorstel controversieel was en het een dubbeltje op zijn kant zou worden om er een meerderheid achter te krijgen.

Toch liet hij zich er niet door weerhouden. Hij koos in een belangrijke toespraak voor het Congres voor een andere tactiek. In plaats van alleen maar de voordelen van zijn Obamacare te noemen, noemde hij ook de tegenargumenten. Vervolgens bewees hij het tegendeel van deze Republikeinse argumenten. Hiermee nam hij zijn tegenstanders de wind al bij voorbaat uit de zeilen. Met een nipte meerderheid werd zijn voorstel aangenomen. 

De gemeente Barendrecht liet deze kans liggen en benoemde in de informatiebijeenkomst geen enkel tegenargument. Jammer want welke wethouder wil zich nu niet in één adem laten noemen met Barack Obama.

Bekijk hier de genoemde toespraak van Obama uit 2009: toespraak

Author: Jaap Rietdijk

Sinds ik columns schrijf bekijk ik de wereld met andere ogen. Meer opmerkzaam, meer vragen stellen en mensen observeren in hun dagelijkse gedrag. Met een andere blik waarnemen levert steeds meer verwondering op. Om het vervolgens op papier te krijgen is soms een moeizaam proces (schrijven = schrappen), maar gelukkig zijn er ook momenten van de bekende flow dat de woorden als vanzelf op het papier komen. Het indrukken van de “Publiceer” knop om de column op de website te krijgen, blijft nog altijd een magisch moment. Het volgende traject van het volgen hoe vaak columns worden gelezen en reacties krijgen levert weer nieuwe energie en inspiratie op. Schijven is een activiteit waarin een verhaal zich afspeelt in mijn hoofd en door van vage schetsen tot het invullen van details, het verhaal overgebracht moet worden naar de gedachtewereld van de lezers. Het uiteindelijke doel is om naast het schrijven van columns een parttime baan als schaapsherder te krijgen. Wat moet er niet mooier zijn om ’s morgens de staldeuren open te doen en met een knapzak met de kudde schapen de hei op te gaan en ’s middags als de kudde rustig aan het grazen is, onder de schaduw van een eikenboom, een nieuwe column te schrijven. Ziet u zich het al (net als ik), voor u?

Share This Post On

1 Comment

  1. Jaap, op Texel lopen er genoeg schapen rond, wat let je om daar naar toe te gaan om een mooie column te schrijven?

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *